Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator Twoich danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Ruszkiewicz z siedzibą: ul. Jodłowa 14, 72-100, poczta Goleniów, NIP 8561766212, REGON: 383010935, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Dane kontaktowe Administratora
Z administratorem danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu email: robert@workinhome.pl, pisemnie na następujący adres: ul. Jodłowa 14, 72-100 Goleniów, lub telefonicznie na podany numer telefonu: +48 725 676 658.

3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe za uzyskaniem Twojej zgody poprzez akceptację regulaminu Serwisu oraz polityki prywatności są przetwarzane do celów analitycznych, zwłaszcza dopasowania treści witryn internetowych Serwisu www.workinhome.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia Serwisu www.workinhome.pl. Ponadto Twoje dane zebrane za pomocą formularza rejestracji oraz edycji profilu będą przetwarzane do celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, zwłaszcza do ich publikacji w celu realizacji usługi dodania „oferty pracy”, „ogłoszenia o pracę” bądź promowania profilu. Dane zebrane za pomocą dobrowolnego zapisu na newsletter będą wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem. Z przesyłania newslettera i zawartej w nim informacji handlowej Klient może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera. Dane osobowe uzyskane drogą rejestracji w Serwisie, użycia formularza kontaktowego, użycia formularza edycji profilu, użycia formularza kometarzy, bądź wypełnienia formularza zakupu nie są włączane do programu marketingowego Serwisu. Oznacza to iż nie są wykorzystywane w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem. Do tego typu celów są wykorzystywane jedynie dane osób, dobrowolnie zapisujących się na newsletter lub biorących dobrowolny udział w ankietach badawczych, realizowanych przez Administratora.

 

4. Czy serwis wykorzystuje pliki cookies?
W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzenia przez Ciebie Serwisu, system Serwisu wysyła do Twojego komputera co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów.

5. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane uzyskane za pomocą dobrowolnego zapisu na newsletter będą przechowywane i przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
W odniesieniu do danych uzyskanych za sprawą formularza zakupu bądź formularza rejestracyjnego do Serwisu, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

6. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług www.robertruszkiewicz.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.robertruszkiewicz.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

7. Wymóg podania danych
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych  jest niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych przez Serwis usług. W razie niepodania takowych Serwis może zastrzec niemożność wykonywania oferowanych usług. Przetwarzanie danych w celach wykrywania botów i nadużyć, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług www.robertruszkiewicz.pl.

8. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazane firmie TFB GROUP Sp.z o.o. dane kontaktowe: TFB GROUP Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150, poczta Kraków, NIP: 6762474679, KRS: 0000499144 oraz Biuro Rachunkowe Wioletta Skorupka z siedzibą: ul. Nadrzeczna 1B, 72-100, poczta Goleniów.
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

9. Przekazywanie danych poza EOG
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

11. Czy moje dane osobowe  będą bezpieczne?
Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

12.Co mogę zrobić w momencie, gdy administrator bazy danych osobowych naruszy przepisy RODO ?
W przypadku zaobserwowania przez Ciebie wyżej wspomnianego naruszenia przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że Serwis  nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.

Serwis workinhome.pl jest platformą skierowaną zarówno do osób fizycznych poszukujących pracy wykonywanej przez internet lub chałupniczej, oraz pracodawców poszukujących osób chętnych podjąć zatrudnienie o wyżej wspomnianym charakterze.

U NAS ZAPŁACISZ ZA POMOCĄ:

Kontakt

Work In Home
e-mail: robert@workinhome.pl
telefon: +48 725 676 658